امروز: سه شنبه 30 مهر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

ارزشیابی عملكرد

ارزشیابی عملكرد دسته: مدیریت
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 22 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 17

ارزشیابی عملكرد برای درك مفهوم ارزشیابی عملكرد بایستی ابتدا مفهوم عملكرد را دریابیم عملكرد به درجه انجام وظایفی كه شغل یك كارمند را تكمیل می‌كند اشاره دارد (بایرز و رو1، 2008ص 216) و نشان می‌دهد كه چگونه یك كارمند الزامات یك شغل را به انجام می‌رساند عملكرد اغلب با «تلاش» كه اشاره به صرف انرژی دارد یكسان تلقی می‌شود، اما عملكرد براساس نتایج فعا

قیمت فایل فقط 14,300 تومان

خرید

ارزشیابی عملكرد:

 برای درك مفهوم ارزشیابی عملكرد بایستی ابتدا مفهوم عملكرد را دریابیم. عملكرد به درجه انجام وظایفی كه شغل یك كارمند را تكمیل می‌كند اشاره دارد (بایرز و رو[1]، 2008:ص 216). و نشان می‌دهد كه چگونه یك كارمند الزامات یك شغل را به انجام می‌رساند. عملكرد اغلب با «تلاش» كه اشاره به صرف انرژی دارد یكسان تلقی می‌شود، اما عملكرد براساس نتایج فعالیت‌ها اندازه‌گیری می‌شود. برای مثال یك دانشجو ممكن است تلاش زیادی را در آماده شدن برای آزمون بكار گیرد اما نمره كمی دریافت كند در این مورد تلاش زیادی صورت گرفته اما عملكرد پایین بوده است. به عقیده بایرز ورو (2008ص217) عملكرد افراد در یك موقعیت می‌تواند به عنوان نتیجه ارتباط متقابل بین: الف) تلاش، ب) توانایی‌ها و ج)ادراكات نقش تلقی شود." تلاش"، كه از برانگیختگی نشأت می‌گیرد اشاره به میزان انرژی (فیریكی یا ذهنی) كه یك فرد در انجام وظیفه استفاده می‌كند دارد." توانایی‌ها"، ویژگیهای شخصی مورد استفاده درانجام یك شغل هستند و" اداراكات نقش" به مسیرهایی كه افراد باور دارند بایستی تلاشهایشان را در جهت انجام شغلشان هدایت كنند         ارزیابی عملكرد در تسهیل اثربخشی سازمانی یك وظیفه مهم مدیریت منابع انسانی تلقی می‌شود. در سالهای اخیر به نقش ارزشیابی عملكرد توجه زیادی معطوف شده است. به عقیده صاحبنظران یك سیستم اثربخش ارزشیابی عملكرد می‌‌تواند انبوهی از مزیت‌ها را برای سازمان‌ها و كاركنان آنها ارزانی دارد. لانجنكر و نیكودیم[1] (1996)، بیان كرده‌اند كه سیستم ارزشیابی عملكرد؛ الف) بازخورد عملكردی مشخصی را برای بهبود عملكرد كاركنان فراهم می‌آورد، ب) الزامات كارآموزی كارمند را معین می‌كند ج) زمینه توسعه كاركنان را فراهم و تسهیل می‌كند، د) بین نتیجه‌گیری پرسنلی و عملكرد ارتباط نزدیكی برقرار می‌نماید و هـ) انگیزش و بهره‌وری كاركنان را افزایش می‌دهد. همچنین رابرتس و پاولاك[2] (1996) معتقدند كه ارزشیابی عملكرد برای مقاصد متعدد سرپرستی و توسعه‌ای از جمله، الف) برای ارزشیابی عملكرد فردی بر حسب نیازهای سازمانی، ب) پیش‌بینی بازخورد به كاركنان در جهت اصلاح یا تقویت رفتار آنها و ج) تخصیص پاداش و ارتقای شغلی افراد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در عین حال، امروزه بسیاری از نظام‌های منابع انسانی و مدیریت معمول، مناسب به نظر نمی‌رسند و الگوهای قدیمی ناكارآمد تلقی می‌شوند. طی دهه اخیر، بسیاری از سازمانها دریافته‌اند كه در عمل فاقد نظام ارزشیابی عملكردی كه بتوان از طریق آن اولویت‌ها و اهداف خود را به كاركنان انتقال داد و بهسازی آنها را پی گرفت، هستند. انسان به دلیل گستردگی حیطه‌های شناختی و استفاده از ابزار‌های مختلفی نظیر احساس، مشاهده، ادراك، تجربه و قدرت تعلق و تفكر در موضوعات مختلف بویژه در ارزیابی و تفسیر رفتار و عملكرد كاركنان حساس بوده و مجموعه این عوامل كاردستیابی مدیران به ارزیابی عملكرد مؤثر را تحت الشعاع قرار داده است(استردویك[3] ،2005 ص10).           با توجه به مطالب یاد شده سئوال اصلی مطالعه حاضر اینست كه عوامل و

ویژگیهای موثر بر اثربخشی نظام ارزشیابی عملكرد كاركنان چیست؟ و برای دستیابی به پاسخ این سئوال كلی سئوالهای ویژه زیر مطرح شده است.

1-    مفهوم عملكرد و ارزشیابی آن از دیدگاه صاحبنظران چیست؟

2-    رویكردها و روشهای ارزشیابی عملكرد كدامند؟

3-    خطاهای بالقوه در ارزشیابی عملكرد كاركنان چیست.

4-   ویژگیهای سیستم های اثربخش ارزشیابی عملكرد چیست؟


منابع:

1. Bernardin, H.J. (2003). Human Resource Management: an experiential approach. 3 th Edition. New York: Mc GrawHill.

2. Byars, L.I & Rue, L.W. (2008). Human Resource Management: 9 th Edition. New York: Mc GrawHill.

3. Carell Micheal R and et al. (1992). Personnel/ Human Resource Management. Mac Millan. Publishing.

4. Foot. M and Hook. C (1999). Introducting Human Resource Management.Longman.

5. Ivancevich, J. M.(2007). Human Resource Management. New York: Mc GrawHill.

6. Longenecker, Clinton O. and Nykodym, Nick (1996). Public Sector Performance appraisal effectiveness: A Case Study, Public Personnel Management. Vol. 25. No. 2, Summer.

 7. Noe, R.A, Hollenbeck, J. R, Gerhurt, B & Wright, P.M. (2008). Human Resource Management: gaining Competitive advantage. New York: Mc GrawHill.

8. Roberts, Gary E. and Pavlak, T. (1996). Municipal government Personnwl Professional and Performance appraisal: Is there a consensus on the characteristics of an effective appraisal system? Public Personnel Management, Vol. 25. No. 3, Fall

. 9. Snell, S. A & Bohlander, G. W. (2007). Managing Human Resources. Thomson Publishing Company.

10. Stredwick John (2005) An Introduction to Human Resource Management. Elsevier Ltd.

11-ابیلی ،خدایار (1381).تحلیلی بر اثربخشی نظام ارزشیابی كاركنان دولت. دانش مدیریت . شماره 58 :20_5 .

قیمت فایل فقط 14,300 تومان

خرید

برچسب ها : ارزشیابی عملكرد

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر