امروز: یکشنبه 6 بهمن 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کتاب اصول مهندسی زلزله

کتاب اصول مهندسی زلزله دسته: عمران
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: zip
حجم فایل: 3481 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 111

کتاب اصول مهندسی زلزله شامل

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

مبانی لرزه شناسی

زلزله شناسی  

منشا زلزله

انواع رفتارها در مرز مشترک صفحات لیتوسفری

تکتونیکایران  

لرزه خیری ایران  

پیشگویی زلزله  

زلزله های غیر تکتونیکی  

گسل  

انواع گسل  

گسل فعال  

طول گسل ها  

امواج لرزه ای  

سرعت امواج لرزه ای  

کانون زلزله  

مرکز زلزله  

عمق زلزله  

انواع زلزله ها بر حسب عمق کانونی  

تعیین کانون زلزله  

شدت زلزله  

کاستی های شدت زلزله  

بزرگی زلزله  

تخریب زلزله های با بزرگی مختلف  

انرژی زلزله  

نواحی دور و نزدیکبه مرکز زلزله  

وسعت زلزله  

لرزه نگار  

شتاب نگار  

اصول مهندسی زلزله فهرست ب

پارامترهای اساسی مهندسی زلزله  

تاثیر نوع خاکبر امواج زلزله  

مکانیزم های آسیب رسانی زلزله  

رابطه شتاب ماکزیمم زمین با فاصله از مرکز زلزله  

علت کاهش شدت زلزله با افزایشفاصله از کانون زلزله  

دینامیک سازه ها

روشهای تحلیل سازه های مقاوم در برابر نیروی زلزله  

انواع ارتعاشات  

درجات آزادی  

سختی و میرایی  

تعیین سختی جانبی  

ترکیب سختیهای جانبی  

انواع تحریکدینامیکی  

معادله حرکت  

ارتعاش آزاد  

ارتعاش آزاد سیستم یکدرجه آزادی فاقد میرایی  

  زمان تناوب طبیعی Tn

ارتعاش آزاد سیستم یکدرجه آزادی با میرایی  

ارتعاش اجباری سیستم یکدرجه آزادی  

معادله حرکت ، تحریکزلزله  

تحلیل دینامیکی سیستم های چند درجه آزادی  

محاسبه بردار الاستیک  fs

تعیین بردار الاستیکبه روش سختی  

خصوصیات ماتریس سختی  

رابطه تعامد مودها در سیستم های چند درجه آزادی  

آنالیز مودال سیستم های چند درجه آزادی  

پاسخ سیستمهای خطی در برابر زلزله

کمیتهای پاسخ  

تاریخچه پاسخ  

اصول مهندسی زلزله فهرست ت

طیفپاسخ  

طیف پاسخ تغییرشکل  

طیف پاسخ شبه سرعت  

طیف پاسخ شبه شتاب  

مشخصه های طیفپاسخ  

تاثیر میرایی بر طیفپاسخ  

طیف طرح الاستیک  

اختلاف بین طیف طرح و طیفپاسخ  

سیستم های باربر جانبی

شکل پذیری  

سیستم قاب خمشی  

معایب سیستم باربر قاب خمشی  

سیستم های باربر جانبی سیستم قاب ساختمانی ساده با مهاربند  

انواع مهاربندی ها  

مهاربند هم مرکز یا همگرا  

مهاربندخارج از مرکز یا واگرا  

عوامل موثر بر انتخاب مهاربندی و ابعاد آن  

راههای جلوگیری ازایجاد نیروی کششی ستون مجاور دهانه مهاربندی  

تحلیل سیستم های مهاربندی همگرا  

قاب همگرای ویژه  

سیستم دیوار برشی بتن مسلح  

سیستم دیوار برشی با مصالح بنایی مسلح  

سیستم دوگانه  

 مروری بر آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزلهاستاندارد

  اهداف استاندارد ۲۸۰۰

ملاحظات ژئوتکنیکی  

ملاحظات معماری  

اصول مهندسی زلزله فهرست ث

ملاحظات پیکربندی سازه ای  

ضوابط کلی  

گروه بندی ساختمانها برحسب اهمیت  

گروه بندی ساختمانها برحسب شکل  

نکاتی پیرامون شکل بندی ساختمان در پلان  

نکاتی پیرامون شکل بندی سازه ای  

گروه بندی ساختمانها برحسب سیستم سازه ای  

محاسبه ساختمانها در برابر نیروی زلزله  

ملاحظات کلی  

نیروی جانبی ناشی از زلزله  

روش تحلیل استاتیکی معادل  

تراز پایه  

  نسبت شتاب مبنای طرح A

  ضریب بازتاب ساختمان B

طبقه بندی نوع زمین  

زمان تناوب اصلی نوسان  

  ضریب اهمیت ساختمان I

  ضریب رفتار ساختمان R

توزیع نیروی جانبی زلزله در ارتفاع ساختمان  

توزیع نیروی برشی زلزله در پلان ساختمان  

نحوه تعیین مرکز سختی  

نحوه تعیین مرکزجرم  

محاسبه ساختمان در برابر واژگونی  

نیروی قائم ناشی از زلزله  

روش تحلیل دینامیکی  

حرکت زمین  

تغییرمکان جانبی نسبی طبقات  

  اثر P-Δ

اصول مهندسی زلزله فهرست ج

مراجع

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : زلزله شناسی , منشا زلزله , انواع رفتارها در مرز مشترک صفحات لیتوسفری , لرزه خیری ایران , پیشگویی زلزله , زلزله های غیر تکتونیکی , گسل , انواع گسل , گسل فعال , طول گسل ها , امواج لرزه ای , سرعت امواج لرزه ای , کانون زلزله , مرکز زلزله , عمق زلزله , انواع زلزله ها بر حسب عمق کانونی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر