امروز: شنبه 27 مهر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

تحقیق ترافیک

تحقیق ترافیک دسته: هنر و گرافیک
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 27 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 37

ترافیــك پدیـده ای است ناشی ازجـابجـایی انسان ، حیــوان ، كالا و وسایل نقـلیه از نقطه ای به نقطه ای دیگر درابتدابه مثلث سه اصل كه به مثلث اصول سه گانه موسوم است اشاره می شودكه شامل مهنـدسی Engineering ، آمـوزش Education واجـرای مقـررات Enforcementاست

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

خرید

فهرست مطالب

تعریف
توصیه های ترافیک
احترام به قانون
درموردخودروولاستیک
تابلوهای راهنمایی 
خط کشی ها ونقش Glass beads
آلودگی ترافیک
محدوده طرح ترافیک    
سیستم های حمل ونقل هوشمند ITS وسیستم SCATS
روشهای اطلاع رسانی ترافیک به شهروندان
منابع

تعریف

ترافیــك پدیـده ای است ناشی ازجـابجـایی انسان ، حیــوان ، كالا و وسایل نقـلیه از  نقطه ای به نقطه ای دیگر.

درابتدابه مثلث سه اصل كه به مثلث اصول سه گانه موسوم است اشاره می شودكه  شامل مهنـدسی Engineering ، آمـوزش Education واجـرای مقـررات Enforcementاست.

موفقیت یك پروژه دربحث ترافـیك درشرایطی تضمین می شودكه بین سه عامل ذكر  شده ارتباط مستحكم ومنسجمـی برقــرارباشد . درشهرهایی كه ازفرهنـگ ترافیـك   بالایی برخوردارند،روابط موفق بین رئوس این مثلث كاملا محسوس است.                 

به بیان دیگر،ایجادخدشه درهریك ازرئوس مثلث ،به فروپاشی روابط مثلث ودرنتیجه به شكست طرح یاپروژه می انجامد.

برای مثال خـط ویـژه اتــوبــوس؛ دراین رابطه مهندسی پس ازیك سـری مطالعات و      بررسی هاخدمات خـودراانجام مـی دهد ؛ بـه شهروندان ازطـریق روشـهای ممكن    (رادیـو و تلـویزیون ) آموزش داده می شود تاباخـط ویــژه آشناشوند؛حال اگر پلـیس      (به عنـوان عامل اجرای مقـررات ) ازعهـده مهـاركـردن  متخلفین خـط ویـژه برنیاید، كارایی طرح روبه افول میگذاردوخط ویژه محل ترددموتورسكلت ، اتوموبیل شخصی ویااتوبوس های متفرقه خواهدشد.

برای مثال دوم سیستم كنتـرل هوشمندتـرافیك ؛ابتدامسئولین شهـرداری پس از   بــررسی ها سیستم كنتـرل هوشمنـدرااجرامی كنند،مهنـدسی نقش خودراایـفا  مـی كند.                                                                                                     حـال دومـرحله باقیمانده اول، آشناكردن مـردم بااین طــرح كه همان آموزش است  كه نیازبه طی مراحل متعددی داردتا تأثیرمطلوب رادرذهن شهروندان برجای نهد و   دوم،اجرای مقررات مربوطه است.

كنترل روابط این مثلث دراجرای یك طرح ، به تدریج می تواندبه تصحیح عادت راننده     وعادت عابرپیاده منجرشودوبه رشدكیفی فرهنگ ترافیك جامعه كمك كند.

توصیه ها

 وقتی پزشــك برای شما دارویــی تجویز می‌كنــد ازاو سئــوال كنیـــد در زمـــان
استفاده از دارو اجــازه رانندگی دارید یا خیر؟

شما باید بتوانید شماره خودروها را از فاصله 20 متری بخوانید ؛ اگر دردیــدخود
مشكل دارید، حتما باید در مواقع رانندگی از عینك استفاده كنید.

تلفن همراه

استفاده از تلفـن همــراه در هنگام رانندگــی كاری اسـت خطرناك ؛ در صــورت
ضــرورت به پاسخگویی، خــودرو را به منتهــی‌الیه سمـت راست خیابان منتقل
كرده و سپس به گفتگو بپردازید.

یك بررسی نشان داده كه تلفن همراه عامــل بسیاری ازتصادفات رانندگــی در
امریكاست.

كمربندایمنی

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

خرید

برچسب ها : تعریف ترافیک , توصیه های ترافیک , احترام به قانون , درموردخودروولاستیک , تابلوهای راهنمایی , خط کشی ها ونقش Glass beads , آلودگی ترافیک , محدوده طرح ترافیک , سیستم های حمل ونقل هوشمند ITS وسیستم SCATS , روشهای اطلاع رسانی ترافیک به شهروندان

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر