امروز: سه شنبه 30 مهر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

گزارش کارآموزی عمران مجتمع پزشكان

گزارش کارآموزی عمران مجتمع پزشكان دسته: عمران
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 32 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 33

ساخت مجتمع بهداشتی تشخیصی درمانی پزشكان واقع در بلوار حجاب قاسم آباد برعهده شركت پیمانكاری بهسازان شرق بوده كه این شركت گرید 3 ابنیه و گرید 2 تأسیسات را دارا می باشد ارجاع كار به كار فرمایی شركت سرمایه گذاری توس گستر از طریق مناقصه و بر اساس فهرست بها در زمینی به متراژ سه هزار و پانصد متر مربع و با زیربنایی معادل دوازده هزار متر مربع به شركت به

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

مقدمه

ساخت مجتمع بهداشتی تشخیصی درمانی پزشكان واقع در بلوار حجاب قاسم آباد برعهده شركت پیمانكاری بهسازان شرق بوده كه این شركت گرید 3 ابنیه و گرید 2 تأسیسات را دارا می باشد.

ارجاع كار به كار فرمایی شركت سرمایه گذاری توس گستر از طریق مناقصه و بر اساس فهرست بها در زمینی به متراژ سه هزار و پانصد متر مربع و با زیربنایی معادل دوازده هزار متر مربع به شركت بهسازان شرق واگذار شده است. كه این شركت پیمانكاری به مدیر عاملی آقای مهندس شریف خانی اداره می شود.

هدف از اجرای این پیمان (ساخت مجتمع پزشكان) ایجاد یك مجتمع مجهز بهداشتی درمانی در بلوار حجاب قاسم آباد مشهد بوده كه می تواند برای اهالی منطقه بسیار مفید واقع شود.

شروع این پیمان در تاریخ 18 اردیبهشت 1384 آغاز شده و تا پایان آذرماه 1386 پایان می پذیرد.

تعداد پرسنل كارگاهی و دفتری پیمانكار شامل چهار مهندس و یك تكنسین فنی، یك كارپرداز، یك مأمور خرید، سركارگر، انباردار 30 معمار و بطور معمول 25 كارگر می باشد.

تعداد مهندسین ناظر برای اجرای صحیح پروژه 2 نفر می باشد كه در كارگاه مقیم می باشند كه این طرح با مشاورت شركت وراز انجام می پذیرد.

مهندس مشاور یا واحد تهیه كننده برآورد با توجه به شرایط و نیاز هر كار و همچنین روش انتخاب شده برای اجرای آن اقتصادی ترین روش برای تجهیز كارگاه را تعیین و بر مبنای آن هزینه های مربوط را طبق ردیف های پیش بینی شده در فهرست تجهیز و برچیدن كارگاه برحسب قیمتهای محل اجرای عملیاتی و با منظور نمودن هزینه های بالا سری به صورت مقطوع برآورد نموده و در برابر ردیف های مورد نظر درج می كند و چنانچه مشخصات ویژه ای برای تجهیز و برچیدن كارگاه لازم باشد آن را در اسناد مناقصه و پیمان درج می كند. و برای ساختمانهایی كه احداث می شوند ارزش مصالح بازیافتی از هزینه احداث كسر شده و حاصل به عنوان برآورد آنها منظور می شود.

قدرت و توان اجرایی پیمانكار مناسب بوده و ماشین آلاتی از قبیل تاور، وانت، كانكس و ... را در اختیار دارد.

فصل اول :

میلگردهای استفاده شده در ساختمان بتنی پزشكان از نوع AIII بوده و در قطرهایی از قبیل Q28 و Q26 و Q24 در بعضی موارد از Q30 استفاده  شده است و برای مش حرارتی سقف از میلگرد Q10 استفاده می شود.

بتن ها بسته به موقعیت استفاده شده دارای عیارهای مختلف از جمله 250، 300، 350 و 400 كیلوگرم در هر متر مكعب بوده بطوری كه بتن استفاده شده در سقف دارای عیار 400 كیلوگرم در متر مكعب می باشد روان كننده ها بیشترین مصرف را در مواد مضاف به بتن دارا می باشند كه موجب می شود بتن كارپذیرتر شده و نسبت آب به سیال نیز تغییر نكند.

با توجه به حجم زیاد ستونهای بتنی نیروی لزله توسط این ستونها و نوع اتصالات آنها به تیر مستهلك می شود و بطور كلی نیروی زلزله جذب ستونها شده و تقلیل می یابد.

بیمارستهانها و ساختمانهای پزشكی درمانی از درجه اهمیت بالایی برخوردار هستند چون در آن واحد بیش از 300 نفر در آنها هستند و انتظار می رود این ساختمانها بعد از زلزله قابلیت بهره برداری خود را بتوانند حفظ كنند.

تیپ های تیر و ستون های بكار رفته متنوع می باشند بطوری كه برای ستونها از كوچكترین مقطع كه cm40 ´40 بوده تا بزرگترین مقطع cm 80´80 استفاده ش ده است و برای تیرها داریم :

Cm 25´50 – cm 45´50 – cm 40´50...................... cm 102´70

در ستونها حداقل تعداد میلگردهای طولی در چند وجهی ها به تعداد گوشه ها و در ستونهای با مقطع دایره 6 میلگرد می باشد.

تمامی آرماتورها باید بصورت سرد خم شوند مگر اینكه مهندس مسئول به شكل دیگر اجازه دهد و آرماتوری كه قسمتی از آن در بتن قرار گرفته است نباید در كارگاه خم شوند به جز آنچه در نقشه های طرح مشخص شده است یا بوسیله مهندس مسئول اجازه داده شود گاهی بر اساس شرایط اجرایی ممكن است خم كردن میلگردها لازم شود خم كردن چنین میلگردهایی در كارگاه نباید بدون اجازه مهندس مسئول انجام گیرد همچنین مهندس مسئول باید تعیین كند كه آیا میلگردی بصورت سرد خم شوند یا اینكه آنها را حرارت داد در ضمن خم ها باید به شكل تدریجی باشد. در صورت حرارت دادن حرارت باید به گونه ای باشد كه به بتن آسیبی نرسد.

در زمان بتن ریزی باید دقت شود كه آرماتور فلزی از كل روغن یا سایر پوشش های غیر فلزی كه چسبندگی آرماتور و بتن را كاهش می دهد پاك شده باشد و در ضمن برای بستن آرماتورها نباید متقاطع را به یكدیگر جوش داد مگر اینكه مهندس مسئول اجازه دهد چون جوش دادن میلگردهای متقاطع می تواند بوسیله ایجاد اثر بریدگی (notch effect) از لحاظ متالو»ی یك میلگرد را در نقطه جوش شده به شدت تضعیف كند.

باید در نظر داشت كه حداقل فاصله آزاد بین میلگردهای موازی در یك ردیف نباید از هیچیك از دو مقدار db (قطر اسمی میلگرد) و 2.5 سانتی متر كمتر باشد. در موردی كه آرماتورهای موازی در دو یا چند ردیف قرار می گیرند میلگردهای ردیف بالایی باید مستقیماً روی میلگردهای ردیف پائینی واقع شود و فاصله ازاد بین ردیف ها باید حداقل برابر 2.5 سانتی متر باشد. در اعضای فشاری مسلح شده به آرماتور مارپیچ یا تنگ، فاصله آزاد بین میلگردهای طولی نباید از هیچیك از دو مقدار dp 1.5 ´3.8 سانتی متر كمتر باشد، این محدودیت ها اساساً به این دلیل اعمال می شود كه به بتن اجازه داده شود كه به آسانی به داخل فضاهای بین میلگردها و بین میلگردها و قالب نفوذ كرده و از كرمو شدن بتن جلوگیری نماید. و مطمئن شدن از این موضوع كه آرماتورها روی یك خط متمركز نشده اند كه این مورد می تواند ترك خوردگی برشی یا ترك خوردگی ناشی از افت را سبب شود.

در مورد میلگردهای گروه شده باید به این نكته توجه داشت كه میلگردها باید در داخل فاموتها یا تنگها محصور شوند و در تیرها نباید میلگردهای بزرگتر از Q36 را با یكدیگر گروه نمود.

بتن خط برای آرماتور :

پوشش بتنی كه بعنوان محافظی برای آرماتور در برابر هوا و اثرات دیگر است از سطح بتن تا سطح بیرونی فولادی كه ضابطه پوششی در مورد آن اعمال می شود اندازه گیری می گردد. در موردی كه حداقل پوشش برای یك نوع عضو ساختمانی بیان شده است حداقل پوششی بتنی اگر آرماتور عرفی، میلگردهای اصلی را در برگرفته باشد تا لبه خارجی خاموتها تنگها یا مارپیچها اندازه گیری می شود و اگر بیش از یك ردیف آرماتور اصلی بدون خاموت یا تنگ بكار برده شود تا سطح خارجی بیرونی ترین ردیف میلگردها اندازه گیری می شود.

برای آرماتور باید حداقل پوشش بتنی مندرج در زیر را تأمین نمود :

الف :                                  پوشش حداقل cm

بتنی كه بر روی زمین ریخته شود و بطور دائم در تماس با آن باشد        7.5

ب:

بتنی در معرض زمین یا هوای خارج

میلگردهای T18 تا T58                                                              5

میلگرد T16 سیم های به قطر 16 میلمتر و كوچكتر                 3.8

ج : بتنی كه در معرض هوا یا در تماس با زمین نیست :

برای تیرها و ستونها آرماتور اصلی ، تنگ ها، خاموتها، مارپیچها         3.8

در مورد میلگردهای انتظار طولی خم شده (میلگردهای ستون كه بعلت كم شدن ابعاد مقطع ستون در محل طبقه جهت امتداد یافتن در ستون طبقه فوقانی باید خم شوند) لازم است با ضوابطی مطابقت داشته باشد:

شیب قسمت مایل میلگرد انتظار خم شده نسبت به محور ستون نباید از 1 به 6 بیشتر گردد و قسمتهایی از میلگرد انتظار خم شده خم شده كه در بالا و پائین محل خم ها قرار دارند باید موازی با محور ستون باشند.

برای مارپیچ باید از میلگرد یا سیم یكپارچه كه بطور یكنواخت پیچیده شده تشكیل شوند و به گونه ای ساخته شوند كه جابجایی و جایگذاری آنها را بدون اعوجاج و تغییر ایجاد از مقادیر مورد نظر میسر سازد.

برای ساختمانهایی با بتن ریزی در جا قطر مارپیچ نباید از 1 سانتی متر كمتر باشد. فاصله آزاد بین مارپیچها نباید از cm 7.5 بیشتر و از 3.5 سانتی متر كمتر گردد و در انتها مهار آرماتور مارپیچ باید بوسیله 1.5 دور پیچیدن اضافی میلگرد یا سیم مارپیچ در هریك از دو انتهای مارپیچ تأمین شود.

و میله های موجود در آرماتور مارپیچ باید از نوع میله های پوششی بطول db 48 و حداقل 30 سانتی متر باشد. آئین نامه اجازه می دهد كه مارپیچ ها را در تراز پائین ترین آرماتور افقی اتصال یافته بداخل ستون قطع نمود. به هر حال چنانچه یك یا چند طرف ستون توسط تیرها یا براكت ها ستون را از همه طرف احاطه می كنند ولی دارای عمق های متفاوتی هستند تنگها باید از مارپیچ تا تراز آرماتور افقی واقع در كم عمق ترین تیر یا براكت اتصال یافته به داخل ستون امتداد یابند. این تنگهای اضافی جهت محصور نمودن آرماتور طولی ستون و قسمتی از میلگردهای تیرها كه جهت تأمین مهاری به داخل ستون خم شده اند قرار داده شوند. مارپیچها باید بطور محكم در محل خود با گام و امتداد صحیح نگه داشته شود تا از جابجایی آنها در طول مدت بتن ریزی جلوگیری شود آرماتور تنگ برای اعضا فشاری باید با ضوابط زیر مطابقت داشته باشد:

1. تمام میلگردهای غیر پیش تنیده باید توسط تنگهای جانبی محصور شوند برای میلگردهای طولی 32T یا كوچكتر حداقل میلگرد T10 و برای میلگردهای طولی T34 تا T58   و میلگردهای طولی كروه شده حداقل میلگرد T12  باید به كار برده شود فاصله قائم بین تنگها نباید از هیچیك از مقادیر 16 برابر قطر میلگردهای طولی 48 برابر قطر میلگرد یا سیم تنگ و كوچكترین بعد عضو فشاری تجاوز نماید.

خاموتها باید به گونه ای ترتیب یابند كه تمام میلگردهای گوشه و نیز میلگردهای طولی به طور حداقل یك در میان در گوشه یك تنگ با زاویه داخلی حداكثر 135 درجه قرار گرفته و بطور جانبی نگه داشته شود و بعلاوه هیچ میلگردی نباید از میلگردهای دو طرف خود كه در گوشه این تنگها قرار گرفته اند فاصله آزادی بیش از 15 سانتی متر داشته باشند. در مواردی كه میلگردهای طولی روی محیط یك دایره قرار می گیرند می توان از تنگهایی به شكل یك دایره كامل استفاده نمود. باید توجه داشت كه كلیه میلگردهای طولی تحت فشار باید در داخل تنگهای جانبی محصور شوند و محل قلاب خاموتها به سمت داخل ستون بوده و محل آن یكی در میان تغییر یابد.

آرماتور فشاری موجود در تیرها باید توسط تنگها یا خاموتها محصور گردند كه از كمانش جانبی آن جلوگیری شود.

برای اجرای میلگرد تیرها ابتدا آرماتور بند میلگردهای طولی را به بالای آرماتورهای انتظار ستون می بندد و خاموتها را دور میلگردهای طولی بافته و سپس آنها را آزاد می كنند میلگردها كه اینكه شبكه شده اند در جای خود قرار می دهند جهت انجام این كار ابتدا قالبهای (چوبی یا فلزی) افقی زیر تیرها را به ستونها چسبانده (قالب های زیرسری) و دو میلگرد در راستای عمود بر میلگردهای طولی قرار می دهند و میلگردهای طولی را در بالای ستون می بافند سپس میلگردهای عمود بر میلگردهای طولی را آزاد كرده و تیر بافته شده به پائین سقوط می كند و در جای خود روی قالب زیر سری قرار می گیرد سپس دور آن را قالب عمودی بسته و كل سقف را تیرچه و بلوك گذاری می كنند. همچنین یك بلوك 5´5 ´ 5 سانتی متری را بوسیله سیمی به آرماتور طولی بسته شده قرار می دهند تا به هنگام آزاد نمودن میلگردهای طولی از قیدها و پس از قرارگیری روی قالب زیر سری این بلوك مانع از چسبیدن میلگردها به قالب شده و ایجاد پوشش (Cover) بتنی نماید. در ضمن یك میلگرد كوچك به روی میلگرد طولی جوش می دهند تا یك میزان جهت بتن ریزی باشد و به هنگام بتن ریزی بتن سقف تا روی میلگرد مذكور ریخته و ماله كشیده شود و این میلگرد تأمین كننده پوشش روی میلگرد طولی فوقانی تیر می باشد.

بعد از آرماتور بندی پوترهای بتنی اقدام به چیدن تیرچه ها می كنند این كار در كارگاههای كوچك توسط كارگران و با احتیاط كامل میسر می شود طوری كه هیچ كجای بتن تیرچه نباید ضربه ببیند و در كارگاههای بزرگ این كار توسط تاور انجام می شود. بعد از حمل تیرچه ها اقدام به چیدن می كنند برای انجام این كار مقداری از بتن انتهای تیرچه ها را می تراشند تا میزان درگیری تیرچه ها با بوته بتنی بیشتر شود سپس بین آنها در دو سرشان یك تیرچه گذاشته و آنها را مرتب می كنند و به فاصله یك بلوكه از یكدیگر قرار می دهند و یا برای اینكه سقف سبكتر شود از پلی استایرن بجای بلوك استفاده می شود در ضمن برای اینكه سرعت كار افزایش یابد از یك تكه چوب استفاده می كنند به اینصورت كه یك تكه چوب را به اندازه بلوك (پلی استایرن) می برند و بجای قرار دادن بلوك (پلی استایری) از چوب استفاده می كنند بعد از قراردادن تیرچه میلگردهای تیرچه را با سیم به میلگردهای پرترهای بتنی می بندد و سپس اقدام به چیدن پلی استایرین از دو طرف می كنند و در دهانه های بزرگ برای تقویت دیافراگم افقی ساختمان در امتداد عمود بر امتداد تیرچه ها و برای توزیع یكنواخت بار روی سقف تیرچه و بلوك و همچنین در محل هایی كه بار منفر موجود باشد كلاف میانی بتنی كه جهت آن عمود بر جهت تیرچه هاست در سقف تعبیه می شود  حداقل عرض كلاف میانی، برابر عرض بتن اشنه تیرچه و ارتفاع آن برابر ارتفاع سقف خواهد بود. و در صورتی كه بار زنده سقف كمتر از 350 كیلوگرم بر متر مربع و طول دهانه بیشتر از 4 متر باشد یك كلاف میانی در سقف تعبیه می شود و برای دهانه كمتر از 4 متر و بار زنذه كمتر از 350 كیلوگرم بر مترمربع به كلاف میانی نیازی نیست.

و در مورد بار زنده بیشتر از 350 كیلوگرم بر متر مربع و دهانه 4 تا 7 متر دو كلاف میانی و برای دهانه های بیشتر از 7 متر سه كلاف میانی اجرا می شود.

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

برچسب ها : کارآموزی عمران مجتمع پزشكان , بتن خط برای آرماتور , آرماتور فشاری موجود در تیرها

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر