امروز: پنجشنبه 2 آبان 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کارآموزی شركت صنعتی هنكل

کارآموزی شركت صنعتی هنكل دسته: صنایع
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 31 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 30

شركت صنعتی هنكل (سهامی خاص) بصورت شركت سهامی خاص تأسیس شده است و طی شماره 16431 مورخ 30101351 در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

1- تاریخچه فعالیت شركت

1-1-  كلیات

شركت صنعتی هنكل (سهامی خاص) بصورت شركت سهامی خاص تأسیس شده است و طی شماره 16431 مورخ 30/10/1351 در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

2-1- فعالیت اصلی شركت

موضوع فعالیت شركت طبق ماده 2 اسانامه شركت شامل تولید، فروش، واردات و صادرات لاستیكهای صنعتی، چسب، مواد پاك كننده و سایر فعالیتهای مربوطه است.

3-1- وضعیت اشتغال

متوسط تعداد كاركنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است:

10/10/1382

10/10/1381

كاركنان دائم

86 نفر

84 نفر

كاركنان موقت

13 نفر

7 نفر

2-         مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

1-3- موجودی مواد و كالا

موجودی مواد و كالا به اقل بهیا تمام شده و خالص ارزش فروش تك تك اقلام مشابه ارزشیابی میشود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، ما به التفاوت به عنوان ذخیره كاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودیها با به كارگیری روشهای زیر تعیین میگردد:

روش مورد استفاده

مواد اولیه و بسته بندی

میانگین موزون

كالای ساخته شده

میانگین موزون

2-3- سرمایه گذاریها

سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از كسر هرگونه ذخیره باعث كاهش دائمی در ارزش هر یك از سرمایه گذاریها ارزشیابی یم شود درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای بلند مدت هنگام تحقق (تصویب سود توسط شركت سرمایه پذیر) شناسایی می شود.

3-3- داراییهای ثابت مشهود

1-3-3- داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی كه باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت با عمر مفید داراییهای ثابت با بهبود اساسی در كیفیت بازدهی آنهاذ می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلك می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی كه به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملكرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

3-3-3- استهلاك داراییها ثابت با توجه به عهمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366) و بر اساس نرخها و روشهای زیر محسوب می شود:

دارایی

نرخ استهلاك

روش استهلاك

ساختمان

8 و 10 درصد

نزولی

ماشن آلات

15 و 12 و 10 ساله

نزولی و خط مستقیم

تاسیسات

(15 و 13 و 12 ساله)

نزولی و خط مستقیم

وسایل نقلیه

30% و 25%

نزولی

اثاثیه و منصوبات

10 ساله

خط مستقیم

ابزار آلات

4 ساله

خط مستقیم

4-3-3- برای داراییهای ثابتی كه در خلرال ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیردد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی كه هر یك از داراییهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل كار یا علل دیگری برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل 30% نرخ استهلاك منعكس در جدول بالا است.

4-3- مخارج تامین مالی

مخارج نامین مالی به عنوان هزینه سال شناسایی می شود به استثنای مخارجی كه مستقیماً قابل انتساب به ساخت داراییهای واجد شرایط است.

5-3- تسعیر ارز

معاملات ارزی – اقلام پولی ارزی با نرخ واریزنامه ای در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی كه به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارز ثبت شده است با نرخ واریز نامه ای در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ترزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می شود.

6-3- ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان

ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان بر اساس یك ماه آخرین حقوق و مزایا برای یكسال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

4- موجودی نقد

موجودی نقد به شرح زیر تفكیك می شود:

10/10/1382

10/10/1381

ریال

ریال

موجودی نزد بانكها

3169381162

4099793813

تنخواه گردانها

45642391

880000

3215023553

4100673813

1-4- موجودی نزد بانكها از اقلام به شرح زیر تشكیل یافته است:

10/10/1382

10/10/1381

بانك ملت شعبه مركزی

473502037

2165082329

بانك تجارت شعبه میرداماد

1337602232

929741614

بانك ملی ایران شعبه میرعماد

469602161

393515890

بانك تجارت شعبه توحید

135609120

174609952

بانك ملت شعبه شهر صنعتی

60716070

32437116

بانك ملت حساب ارزی

125152690

402487840

بانك ملی شعبه بازار

543691

543691

بانك كشاورزی

254482

256482

سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت

5663986798

1118899

3169381162

4099793813

5- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری به شرح زیر تفكیك می شود:

                          10/10/1382

10/10/1381

      مانده

مشكوك الوصول

      خالص

      خالص

     ریال

ریال

ریال

ریال

اسناد دریافتنی تجاری ریالی

577753885

-

577753885

636003742

حسابهای دریافتنی تجاری ریالی

11533743622

752835780

10780907842

4713894104

شركتهای گروه

1532931442

                    -

1532931442

664526490

13644428949

752835780

12891593169

6014424336

1-5- مبلغ پانصد و بیست میلیون ریال از اسناد دریافتنی از مشتریان تا تاریخ ارائه صورتهای مالی تسویه گردیده است.

2-5- حسابهای دریافتی تجاری از اقلام به شرح ذیل تشكیل یافته است:

                                             10/10/1382

10/10/1381

      مانده

ذخیره مطالبالت مشكوك الوصول

      خالص

     ریال

ریال

ریال

ریال

خریداران محصولات چسب

985609041

                      -

985609041

1149616045

خریداران محصولات اس تی

9640088771

                      -

964008871

2517762093

خریدارات محصولات اس تی دبلیو

332771576

            177561546  

155210030

1046515876

خریداران محصولات نساجی

189945272

            189945272

         -

خریداران محصولات دباغی

385328962

            385328962

         -

فروشندگان داخلی

          -

                     -

         -

11533743622

          752835780

1078907842

4713894014

در سال مورد نظر مبلغ 176754536 ریال از بابت مطالبات غیرقابل وصول از شركتهای پالایش نفت طبق مصوبة هیئت مدیره ذخیره مطالبات درنظر گرفته شد.

در سال مورد نظر مبلغ 176754536 ریال از بابت مطالبات غیرقابل وصول از شركتهای پالایش نفت طبق مصوبه هیئت مدیره ذخیره مطالبات درنظر گرفته شد.

1-2-5- تا تاریخ ارائه صورت حسابهای مالی به ترتیب مبالغ خشتصد و چهل میلیون ریال از خریداران محصولات چسب و سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال از خریداران اس تی و چهل میلیون ریال از خریداران محصولات اس تی دبلیو به حیطه وصول درآمده است.

2-2-5- مانده طلب از شركتهای گروه بابت درآمد حاصل از كمیسیون فروش دریافت نشده از شركت هنكل می باشد.

6- سایر حسابها و اسناد دریافتنی

سرفصل فوق از اقلام زیر تشكیل شده است:

10/10/1382

10/10/1381

كاركنان (وام و مساعده)

201206164

230250206

اسناد دریافتنی

30733345

11968245

سپرده های موقت

171536660

166461660

طلب از سایر اشخاص وابسته

28801945

31218723

سایر

248464917

125850298

770743031

565749132

1-6- بدهی كاركنان بابت وام و مساعده به تدریج و طی لیستهای حقوق ماهیانه از گیرندگان كسر می گردد.

2-6- طلب از سایر اشخاص وابسته مربوط به شركت ایران هنكل (كوگنیس) می باشد.

7- موجودی مواد و كالا

موجودی مواد و كالا از اقلام زری تشكیل شده است:

                                             10/10/1382

10/10/1381

بهای تمام شده

              ذخیره كاهش ارز

      خالص

     ریال

ریال

ریال

كالای ساخته شده

3962079515

                      -

3962079515

1731192748

مواد اولیه

4857723027

207503000

4650220027

3117583660

بسته بندی

653257453

                                           -

653257453

733911785

سایر موجودیها

51479337

                                           ـ          

51479337

412392810

9524539332

207503000

9317036332

5623921003

1-7- موجودی مواد اولیه و بسته بندی، كالاهای ساخته شده در تاریخ 10/10/1382 در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، زلزله و ……… تحت پوشش بیمه ای مناسب و بصورت شناور قرار گرفته است.

8- سفارشات و پیش پرداختها

مانده حساب سفارشات و پیش پرداختها از اقلام زیر تشكیل شده است:

10/10/1382

10/10/1381

سفارشات خارجی:

مواد اولیه

126578262

351743548

پیش پرداختها:

كالای امانی ما نزد دیگران

334340747

ــــــــــــــ

خرید مواد اولیه

ــــــــــــــ

264393223

شهرداری تهران

2551122650

235522650

سایر پیش پرداختها و سپرده ها

864115924

823925717

1576157583

1675585148

1-8- مانده سفارشات خارجی بابت اعتبارات مربوط به مواد اولیه جهت استفاده در خط تولید محصولات شركت می باشد كه بخشی از آن تا تاریخ ارائه صورتهای مالی به انبار شركت وارد و سفارشات مربوطه تسویه شده است.

2-8- پیش پرداخت خرید مواد اولیه مربوط به فروشندگان مواد اولیه می باشد كه عمده كالاهای مورد سفارش تا تاریخ ارائه صومرتهالی مالی به انبار شركت تحویل شده است.

3-8- مبلغ 118043178 ریال از مانده حساب سایر پیش پرداختها و سپرده ها مربوط به پیش پرداخت مالیات حقوق مدیر عامل سابق شركت كی باشد كه طبق برگ مالیات قطعی صادره توسط مراجع مالیاتی پرداخت و به این حساب منظور شده است.

اعتراض شركت به برگ مالیات صادر شده در مراجع تجدید نظر تحت رسیدگی می باشد.

1-9- داراییهای ثابت مشهود شركت در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای كافی و بصورت شناور برخوردار است.

2-9- افزایش حساب فضای سبز بابت محوطه سازی داخل كارخانه بمبلغ 000/000/250 ریال می باشد.

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

برچسب ها : کارآموزی شركت صنعتی هنكل , تاریخچه فعالیت شركت

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر