امروز: سه شنبه 23 مهر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

گزارش كارورزی شبكه بهداشت و درمان

گزارش كارورزی شبكه بهداشت و درمان دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 2140 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 109

امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان یكی از استراتژی‌های اصلی دستیابی به سرمایه انسانی و سازگاری مثبت با شرایط متغیر قلمداد می‌شود و از اینرو جایگاه و اهمیت راهبردی آن در بقاء و توسعه سازمانی نمایان شده است بدیهی است این فعالیت نیز مانند هر فعالیت سازمانی دیگر مستلزم برنامه‌ریزی صحیح و اصولی می‌باشد نیازسنجی جزء جدایی‌ناپذیر برنامه‌ریزی آمو

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

چكیده                                                                                                                   

فصل اول : معرفی و تاریخچه                                                                                     1

بهداری سابق                                                                                                            2

خانه بهداشت                                                                                                           3

مراكز بهداشتی درمانی                                                                                              4

سازمان انتقال خون                                                                                                    6

عملكرد واحد مبارزه با بیماریها                                                                                  10

عملكرد واحد تغذیه و مدارس                                                                                    14

فصل دوم : فعالیتها                                                                                                    16

اهداف شبكه بهداشت ابهر                                                                                         19

نگاهی بر بیمارستان امدادی ابهر                                                                                 32

استراتژی های شبكه بهداشت ابهر                                                                               38

اهم فعالیتهای انجام شده بهداشت حرفه ای                                                                   43

عملكرد واحد بهداشت دهان و دندان                                                                           44

عملكرد واحد اسناد پزشكی                                                                                       45

عملكرد نظارت بر درمان                                                                                           47

فصل سوم : شرح تفصیلی آموخته ها                                                                           52

اهداف بهداشت محیط در نظام شبكه                                                                           52

مراكز تهیه و توزیع و نگهداری و فروش مواد...                                                             53

بهداشت مواد غذایی                                                                                                  55

شرح وظایف كاردان بهداشت محیط در مراكز بهداشتی درمانی                                      61

بحث و نتیجه گیری                                                                                                  62

گزارشی از تشكیل شبكه بهداشت و حقوق باروری                                                                75

آشنایی یا واحد بهداشت محیط شبكه بهداشت ابهر                                                                79

اهداف برنامه های بهداشت خانواده                                                                             81

آموزش بهداشت روان در شبكه بهداشت ابهر                                                               86

منابع و ماخذ                                                                                                            96                                                                                                                                                                                                                         

چكیده

امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان یكی از استراتژی‌های اصلی دستیابی به سرمایه انسانی و سازگاری مثبت با شرایط متغیر قلمداد می‌شود و از اینرو جایگاه و اهمیت راهبردی آن در بقاء و توسعه سازمانی نمایان شده است. بدیهی است این فعالیت نیز مانند هر فعالیت سازمانی دیگر مستلزم برنامه‌ریزی صحیح و اصولی می‌باشد. نیازسنجی جزء جدایی‌ناپذیر برنامه‌ریزی آموزشی و نظام بهسازی منابع انسانی محسوب می‌شود. طی فرآیند نیازسنجی، نیازها مشخص شده و برحسب اولویت برای ارضاء و تحقق آنها اقدام می‌شود. نیازها برای انتخاب اقدامات درست، قبل از انجام هر اقدامی مشخص می‌شوند. طراحی و اجرای پروژه‌های نیازسنجی آموزشی در هر سطحی مستلزم پیروی از یك طرح و الگوی عمل مشخصی است. انتخاب یا طراحی و تدوین الگوهای نیازسنجی می‌تواند باعث تسهیل و افزایش دقت و اعتبار فرآیند نیازسنجی شود. یك الگوی مناسب باید هدف، قلمرو (حوزه)، روش‌های اجرایی، یاران سایر ابعاد لازم در جهت انجام یك پروژه نیازسنجی آموزشی را مشخص و معین نماید.

هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوهای نیازسنجی موجود و مقایسه آنها از نظر شرایط اجرا، زمان، مكان و كاربردها و همچنین تعیین مناسب‌ترین الگوها برای نیازسنجی در سیستم بهداشت و درمان استان اصفهان می‌باشد. و نیز بدین منظور پس از بررسی اسناد و مدارك موجود و جستجوی گسترده در منابع فارسی و انگلیسی، الگوها و تكنیك‌هایی كه به صورت پراكنده دراین منابع معرفی شده‌اند را پژوهشگر با استفاده از بینشی سیستماتیك، كلیه این الگوها و تكنیك‌های موجود را در یك چارچوب كلی در پنج طبقه قرار داده و ضمن معرفی الگوهای هر طبقه، مزایا و معایب هر یك را مورد نقد و بررسی قرار گرفت. برای سنجش میزان تناسب و كاربرد الگوها و مدل‌های مختلف از طریق مطالعه توصیفی پیمایشی با استفاده از ابزارهای نظیر پرسشنامه و مصاحبه سازمان نیافته،‌نظرات مدیران و معاونان و كارشناسان ستادی و بهداشتی (19) شبكه بهداشتی و درمانی در سطح استان اصفهان (80 نفر)، تحت بررسی قرار گرفت و نتایج تحقیق در دو بخش عبارتند از:

- برای نیازسنجی نیازهای بهداشتی جمعیت تحت پوشش: الگوهایی مناسب هستند كه دارای ویژگی‌های زیر باشند:

1- مفهوم نیاز به عنوان فاصله بین وضع موجود و مطلوب و نیز به عنوان برداشت تركیبی. 2- منابع تعیین نیاز، جامعه، اهداف و ارزش‌هایشان. 3- ابزارهایی نظیر مشاهده مستقیم و پرسشنامه و ... . 4- شناسایی نیازها در سطح شهرستان. 5- ملاك تعیین الگو، میزان مشاركت جمعیت. 6- مناسب‌ترین شرایط زمانی نیازسنجی در چند مرحله. 7- مناسب‌ترین شرایط مكانی تجمع نمایندگان مردم در یك مكان خاص. 8- مناسب‌ترین شرایط اجرایی، تجمع نمایندگان در یك مكان خاص، تكنیك دلفی. 9- كاربردی‌ترین الگوها، الگوهای تركیبی و الگوهای هدف - محور

برای نیازسنجی نیازهای سازمانی كاركنان: الگوهایی مناسب هستند كه دارای ویژگی‌های زیر باشد:

1- مفهوم نیاز به عنوان برداشت تركیبی و نیز به عنوان فاصله بین وضع موجود و مطلوب. 2- منابع تعیین نیاز، كاركنان شاغل در شبكه و آرمان‌ها و اهداف سیستم. 3- ابزارهای نظیر پرسشنامه، مشاهده مستقیم و ... . 4- شناسایی نیازها در سطح منطقه و شغل. 5- ملاك تعیین الگو، میزان مشاركت كاركنان. 6- مناسب‌ترین شرایط زمانی نیازسنجی در چند مرحله. 7- مناسب‌ترین شرایط مكانی تجمع نمایندگان كاركنان در یك مكان خاص. 8- مناسب‌ترین شرایط اجرایی، تجمع نمایندگان در یك مكان خاص، تكنیك دلفی. 9- كاربردی‌ترین الگوها، الگوهای تركیبی و الگوهای هدف - محور

بنابراین نیازسنجی آموزشی اولین و اساسی‌ترین گام در برنامه‌ریزی آموزشی سیستم بهداشت و درمان و آموزش پزشكی است و تعیین نیازها براساس الگوها و تكنیك‌های دقیق، می‌تواند اثربخشی و كارایی برنامه‌ریزی این سیستم را افزایش دهد.

فصل اول : معرفی و تاریخچه

تاریخچه اولین درمانگاه در ابهر

همزمان با تصویب رژیم وقت در سال 1326 در مورد ساخته شدن درمانگاه در اقصی نقاط ایران ، شهرستان ابهر نیز جزء این مناطق بود که مرحوم ولی محمد سلطانی یک قطعه زمین محصور به متراژ6434جهت این امر اهدا نمودند . در اواسط سال 1326 نقشه پیاده و شروع به ساختن ساختمان نمودند که در نهایت در اوایل سال 1328 ساختمان اتمام و به بهره برداری رسید و در همان زمان دارو و پزشک به درمانگاه اعزام گردید . اولین پزشک این مرکز آقای دکتر محمد صعودی اهل تهران بودند که پس از مدتی جای خود را به آقای دکتر کرچمر پزشک آلمانی دادند که همراه با مترجم خود خانم سلیمانی به مدت دو سال به درمان بیماران پرداختند بعد از آن آقای دکتر رونق اهل یزد ، پزشک متخصص ایتالیایی ، آقای دکتر بیان کینی که تسلط کاملی به زبان فارسی داشتند و علاوه بر طبابت به نقاشی ،مجسمه سازی و شاعری نیز می پرداختند شروع به درمان بیماران نمودند . پس از آن دکتر چش جراح و متخصص و رئیس سابق بیمارستان ثریا ( بیمارستان دستغیب فعلی ) شروع به طبابت نمودند و پس از آن جای خود را به آقای دکتر دیزجی اهل تهران ، دکتر اودیشو با مذهب آشوری اهل ارومیه و دکتر خندان و پس از آن تا تعطیلی درمانگاه در سال 1357 آقای دکتر هانی اهل اصفهان به امر طبابت و درمان مراجعین می پرداختند.

واحدهای این درمانگاه پزشک داروخانه ، تزریقات و پانسمان ، عملهای کوچک و عملهای بزرگ بوده است . اولین کسانی که در این درمانگاه مشغول فعالیت بودند آقایان پرویز ابراهیمی ، اکبر ابراهیمی ، محمد ابراهیم حسن شاهی و عطا اسکندری و عده ای نیز نیروی غیربومی بودند .

درمانگاه تخصصی ( بهداری سابق ):

در سال 1335 یک منزل مسکونی به متراژ 900 متر خریداری گردید و تا چندین سال در این محل به انجام فعالیت هایی چون واکسیناسیون ، سمپاشی منازل و کارهای بهداشتی پرداختند پس از آن ساختمان ویران گردید و یک ساختمان جدید به متراژ 600 متر ساخته شد .

پس از تعطیل شدن درمانگاه شاهنشاهی در سال 1357 مرکز درمانی به این محل انتقال یافت و پس از آن به درمانگاه موقوفه حاج مراد خان حسن شاهی منتقل شده است . در حال حاضر خدمات تخصصی ( داخلی – چشم پزشکی  – گوش و حلق و بینی –زنان و زایمان – دندانپزشکی و آزمایشات ) – مشاوره تغذیه و خدمات بهداشتی با وجود یک پایگاه بهداشتی به مردم ارائه می گردد .

تاریخچه

در کشور ما عرضه خدمات بهداشتی و درمانی توسط بخش دولتی ، خصوصی و مؤسسه های خیریه زیر نظر (( وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی )) با تکیه بر قانون بیمه همگانی انجام میشود . برنامه ریزی برای توسعه و تامین نیروی انسانی متخصص در امور پزشکی و ارتقای کمی و کیفی آن وانجام امور پژوهشی و تحقیقاتی با عنایت به نیازهای بهداشتی و درمانی جامعه به منظور کمک به حل مشکلات بهداشتی و درمانی از جمله وظایف دانشگاههای علوم پزشکی و دیگر سازمانهای مسئول در این وزارتخانه است .

بخشهای شبکه بهداشتی درمانی که در شهرستان مسئول کلی برنامه های بهداشتی درمانی می باشند عبارتند از :

خانه بهداشت

اولین محل مراجعه روستاییان نیازمند به امور بهداشتی پزشکی خانه بهداشت است که در آنجا کمک بهورزان زن ومرد - با تحصیلات دوره ابتدای یا راهنمای و طی 2 سال دوره آموزش مستقر هستند . بهورزان خدمات بهداشتی - درمانی اولیه راکه شامل آموزش بهداشت ، ایمن سازی بر علیه 6 بیماری مهم و خطرناک ودوران کودکی (دیفتری - کزاز- سیاسرفه- فلج اطفال- سرخک وسل) آموزش تامین آب آشامیدنی سالم و بهسازی محیط ، راهنمایی در مورد بهبود وضع غذا و تغذیه صحیح ، اصول بهداشت مواد غذایی ، توصیه مراقبتهای بهداشتی مادر و کودک ، آموزش درباره فاصله گذاری بین حاملگی ها ، پیشگیری و کنترل بیماریهای بومی و شایع ، درمان بیماریهای معمولی ، سوانح و حوادث ، تهیه و تدارک داروهای اساسی برای خانواده های روستایی در خانه بهداشت اغلب چهره به چهره و با حوصله و توضیحات کافی انجام می شود . هر خانه بهداشت یک روستای اصلی وچند روستای اطراف ( روستاهای اقماری ) رازیر پوشش قرار می دهد و چند خانه بهداشت زیر نطر یک مرکز بهداشتی - درمانی روستایی است .

مراکز بهداشتی - درمانی روستایی

این مراکز به طور معمول در روستاهای پرجمعیت مستقر هستند درآنها پزشک عمومی و مجموعه ای از کاردانهای امور مختلف پزشکی ، خدمات بهداشتی - درمانی و خدمات پیراپزشکی راارائه می کنند . این مراکز در روستاها اولین محل ارجاع بیماران از خانه های بهداشت هستند و همچنین نظارت بر کار بهورزان مستقر در خانه های بهداشت و انجام خدمات سیاری در روستاهای زیر پوشش رانیز برعهده دارند.

مراکز بهداشتی - درمانی شهر ی

این گونه مراکز مجموعه وظایف خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی- درمانی روستایی را به مردم شهرها ارائه می کنند . در روستاها سطح اول شبکه ، خانه بهداشت و سطح دوم شبکه مراکز بهداشی - درمانی روستایی است که در شهرها مراکز بهداشت ی- درمانی شهری همانند مجموع سطح اول و دوم شبکه در روستاها عمل می کنند .

مرکز بهداشت و بیمارستانهای عمومی وتخصصی

مرکز بهداشت محل نظارت ، آموزش ، ارزشیابی و تدارک کلیه خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی - درمانی روستایی و شهری است ضمنا پاره ا ی فعالیتهای تخصص - اپیدمیولوژیک راهم انجام می دهد .

بیمارستانها به طور معمول محل ارائه خدمات پزشکان متخصص و کارشناسان خدمات پیراپزشکی و در واقع محل ارجاع بیماران از مراکز بهداشتی - درمانی روستایی و شهری برای معاینات تخصصی و بستری شدن و معالجه بیماران بستری شده می باشند .طرحهای گسترش شبکه های بهداشتی - درمانی   با توجه به سه عامل مهم دسترسی مردم به خدمات ، کم خرج بودن و مساله نیروی انسانی پزشکی و نیز با توجه به مختصات فرهنگی ، جغرافیایی و اقتصادی هر شهرستان طراحی گردیده اند .

امور درمان ودارو

خدمات درمانی سرپایی ،مراکز فوریت پزشکی ، خدمات درمانی بالینی و تهیه و تدارک داروهای مورد نیاز جامعه از موارد مهم امور درمان و دارو می باشد که معمولا خدمات درمانی سرپایی به دو صورت مراجعه مستقیم به مراکز درمانی و فوریت پزشکی بیمارستانها و یا استفاده از خدمات مراکز و پایگاههای فوریت ها ی پزشکی در منازل صورت می پذیرد ؛ خدمات درمانی بالینی بامراجعه بیماران به بیمارستانها و بستری شدن دراین مراکز انجام می شود ارائه خدمات درمانی بالینی  در بیمارستانها ی عمومی ، تخصصی و فوق تخصصی انجام می شودکه بطور عمده محل استقرار بیمارستانها در مراکز شهری است و معمولا بیمارستانهای عمومی در مراکز شهری کم جمعیت مستقر است . بیمارستانهای عمومی دارای 4 بخش جراحی عمومی ، داخلی ، اطفال و زنان وزایمان و بیمارستانهای تخصصی و فوق تخصصی دارای بخشهای مختلف درمانی است .گرچه بیشتر به دلیل برخورداری ازامکانات وسیع تجهیزات کافی و کارکنان متخصص ارائه خدمات درمانی بیشتر در بیمارستانهای دولتی صورت می پذیردولی از ارائه خدمات بخش خصوصی و خیریه در شهرهای پرجمعیت وبویژه بخش خیریه که در طی چند سال اخیر توسعه کمی وکیفی نسبتا مطلوبی یافته است . نمی توان غافل بود . سیاستهای کلی کشور برپایه ایجاد انگیزه در بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری در امر درمان است ولی به دلیل گران بودن هزینه های درمان و در نتیجه عدم رغبت و تمایل بخش خصوصی در این زمینه توفیق چندانی حاصل نشده است . به منظور اجرا ی طرح نوین اداره بیمارستانهای دولتی با اتکاء به درآمدهای آن و ارائه خدمات درمانی به مردم در حال حاضر بیشترین خدمات ، در مجموعه های دولتی انجام میشود به طوری که در مراکز دانشگاهی استان خراسان بویژه مشهد و بخصوص بیمارستانهای قائم (عج)و امام رضا (ع) که دارای مراکز آموزشی - درمانی باشند اغلب مراجعه کنندگان برای اعمال جراحی تخصصی و فوق تخصصی به این مراکز مراجعه میکنند که به دلیل حضور پزشکان ماهر و همچنین تجهیزات پیشرفته عملکردی فراتر از استانی دارند و در برخی موارد پذیرای بیماران خارج از کشور نیز می باشند .

این مجموعه ضمن نظارت مداوم بر امور مربوط به درمان بیمارستانهای دولتی ، خصوصی و خیریه خدمات پاراکلینیکی از جمله ارائه خدمات آزمایشگاهی و رادیو لوژی را نیز که بیشتر توسط بخش خصوصی صورت می پذیرد عهده دار می باشد.

سازمان انتقال خون

این سازمان با هدف تهیه خون و فر آورده های خون سالم برای بیمارن و نیازمندان عهده دار وظیفه بسیار خطیر و انسانی است که در مراکز استانها و شهرهای عمده در قالب پایگاههای انتقال خون فعالیت می کند . نقش عمده و کار اصلی این سازمان تهیه محصولات و مشتقات از پلاسمای خون جمع آوری شده می باشد که بسیاری از مشتقات ارزشمند خون تا چندی پیش باهزینه های گزاف از خارج کشور وارد می شد .

اهم فعالیتهای انجام شده در واحد گسترش

استخراج شاخصهای بهداشتی در سال 1385 و مقایسه آن با سال 1384به شرح نمودارهای ذیل:

پیگیری تأمین نیروی انسانی و تجهیزات مراكز سلطانیه، عمیدآباد، خیرآباد (احداث مجدد) و دولت آباد (راه اندازی شده) كه مشخصات پرسنلی مراكز مذكور در جدول زیر آمده است.

كروكی مركز تازه راه اندازی شده دولت آباد

جمع بندی آمار مربوط به بیمه روستایی و پزشك خانواده شامل

  • آمار مراجعین و درآمد بیمه روستایی و ارسال به بیمه خدمات درمانی استان

  • فهرست اقدامات انجام شده توسط پزشكان خانواده در مراكز تحت پوشش شهرستان و ارسال به بیمه خدمات درمانی استان

  • آمار مراجعین و درآمد پزشك خانواده و ارسال به مركز بهداشت است

  •تهیه و جمع بندی پیشنهادات طرح گسترش شهرستان با توجه به درخواستهای اهالی و ضوابط كلی پیشنهاد گسترش شبكه شهرستان كه خلاصه آن در جدول زیر آمده است:

تهیه نقشه از طرح پیشنهادی گسترش شهرستان

برنامه ریزی دهگردشی تیم پزشكی مراكز بهداشتی درمانی تحت پوشش شهرستان طبق جدول زیر

تجهیزات

  • جمع بندی تجهیزات پزشكی و غیرپزشكی مورد نیاز مراكز، خانه های بهداشت و پانسیون پزشكان خانواده به تفكیك استان و شهرستان و ارائه آن به مركز بهداشت استان

  • مجهز كردن كلیه مراكز تحت پوشش شهرستان به دستگاههای اتوكلاو و ECG به غیر از شناط و حسین آباد

  سایر فعالیتهای مربوط به پزشك خانواده

  • برنامه ریزی و انجام پایش پزشكان خانواده در 4 مرحله در پایان هر فصل

  • تهیه و جمع بندی لیست كارانه مراكز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت در برنامه پزشك خانواده

  • پیگیری تشكیل پرونده های سلامت

  • جمع بندی برنامه حضور پزشكان و ماماها در مراكز بهداشتی و درمانی به صورت ماهانه

  • درخواست نیروی انسانی مورد نیاز مراكز و واحدهای ستادی بصورت سه ماهه از مركز بهداشت استان

  • برنامه ریزی و برگزاری شورای پزشكان، كاردانها و مربیان، كارشناسان و بهورزان

  • برنامه ریزی بازدید از نحوه فعالیت مراكز در ساعات غیر اداری

  • جمع بندی آمار فوت اتفاق افتاده در روستاهای تحت پوشش و ارسال آن به ثبت احوال شهرستان به صورت هفتگی

  • تكمیل برنامه IHNS

عملكرد واحد مبارزه با بیماریها

  1. انجام عملیات خوراندن قطره فلج اطفال در روستاهای صعب العبورو سیاری تحت پوشش مركز بهداشت شهرستان ابهر در (فروردین و اردیبهشت ماه)جهت ریشه كنی فلج اطفال

  2. انجام طرح پیشگیری بیماریهای غیر واگیر در 20 بلوك شهری و روستایی با 4 تیم اجرایی

  3. درمان وپیشگیری از بیماران حیوان گزیدگی درطول یكسال 320 نفر واكسیناسیون – سرم درمانی-آموزش به مراجعین درمورد علایم بیماری در انسان وحیوان

  4. پوشش ایمنسازی(بر علیه بیماریهای واگیر)99%

  5. درخواست وتهیه و برآورد واكسنهای مورد نیاز شهرستان و توزیع واكسن به كلیه مراكز شهری وروستا یی وخانه های بهداشت دراسرع وقت

  6. پیگیری كلیه بیماریهای قابل گزارش و پیگیری توسط مراكز یا بیمارستانها اعلام و تهیه فرم بررسی و گرفتن نمونه های مورد نیاز وارسال به استان یا كشور

  7. بازدید و پایش از محیط (خانه های بهداشت و مراكزها و بیمارستانها) از نظر فعالیت واحد و آموزش به كلیه كاركنان زیربط جهت فعالیت بیشتر ورفع نواقص و ارایه پس خوراند به مراكز بهداشتی و درمانی و بیمارستان

  8. بیماریابی وگرفتن نمونه خلط ولام خون ازافراد مشكوك ودر معرض خطر و ارسال نمونه ها به ازمایشگاه مورد نظر وارایه پس خوراند به مراكز

  9. واكسیناسیون افراد در معرض خطر بر علیه انفلوانزا (به تعداد 600 نفر از قبیل بهداشتیاران- گارگران مرغداریها و كارورزان مركز بهداشت

  10. برگزاری جلسات آموزشی (ایدز- سل- تالاسمی – پدیكلوزیس- آنفلوانزا ) برای پزشكان – كارشناسان-كاردانان- بهورزان-بهداشت مدارس – بهداشتیاران كارخانجات

  11. برگزاری جلسات آموزشی و هماهنگی جهت اطلاع رسانی هفته ایدز

  12. برگزاری مراسم روز جهانی دیابت (در بیمارستانهای ابهر

  13. برپایی پایگاه دیده وری ایدزو انجام غربالگری در زندان

  14. و واكسیناسیون 150نفر از زندانیان ابهرو كاركنان آن بر علیه هپاتیت B وكزازودیفتری

  15. انجام مشاوره جهت بیماران HIV وخانواده انها

  16. ا نجام مشاوره جهت بیماران هپاتیت B وخانواده انها وواكسیناسیون افراد خانواده

  17. انجام طرح قلب سالم با همكاری زنجان

  18. بازدیدوپایش محیط از لحاظ واحد(سل-تالاسمی-پدیكولوزیس-انفولانزا-فلج شل حاد

  19. پایش مراكز خصوصی در مورد گزارشدهی موارد تلفنی و فوری بیماریها

  20. جمع اوری موارد فلج شل حاد به صورت حضوری از مراكزومطبهای خصوصی بصورت ماهانه

  21. انجام برنامه هایپوتیروید نوزادی در سطح شهرستان و هماهنگی با مراكز جهت نمونه گیری وارسال نمونه ها وهما هنگی با پست جهت ارسال نمونه ها و دریافت نتایج ازمایشات و ارایه پسخوراند به محیط ودر صورت نیاز شروع درمان نوزادان وپیگیری انها

  22. هماهنگی با متخصصین ( اطفال- عفونی ) جهت فوكال پوینت شهرستان در رابطه با برنامه هایپوتیرویید و مقابله با انفولانزای حاد پرندگان

  23. ارایه اموزش به كلیه متخصصین بخش خصوصی و بیمارستانهای شهر از بابت فلج شل حاد و نظارت بر سیستم گزارشدهی كلیه مراكز مرتبط بخش خصوصی و دولتی

  24. اجرای طرح واكسیناسیون هپاتیت "ب"برای متولدین 1368شهرستان در مرحله اول(اسفندماه 1385)وپوشش بالای 94%

عملكرد واحد بهداشت خانواده

  الف) تنظیم خانواده

  · تهیه و توزیع پمفلتهای آموزشی ، تهیه پلاكارد و نصب آن با عناوین مشاركت مردان، تنظیم خانواده

  · برگزای كلاسهای آموزشی جهت رابطین بهداشتی ، بهداشتیاران كارخانجات ، پرسنل مامایی و كاردانان مراكز

  · بزرگداشت هفته تنظیم خانواده

  · انجام 369 مورد توبكتومی، 49 مورد وازكتومی، 8 مورد خروج نورپلنت، 169 مورد آی یو دی گذاری

  · مشاوره ازدواج 1558 زوج

  ب) مادران

  · برگزاری كلاسهای آموزشی جهت پرسنل مامایی به منظور آشنایی با دستورالعمل ها و نحوه انجام مراقبتها

  · پیگیری مادران باردار در معرض خطر جهت ارجاع به موقع به مركز

  · 4659 مورد مراقبت مادران باردار شهری و 1321 مورد مراقبت روستایی

  ج) سالمندان

  · برگزاری كارگاه دو روزه شیوه زنگی سالم (پزشكان، كارشناسان ، كاردانان و بهورزان

  · ویزیت رایگان سالمندان در یك روز از ماه در كلیه مراكز شهدی

  · توزیع كتابچه های شیوه زندگی سالم جهت سالمندان ، اداره بهزیستی ، بنیاد شهید و كمیته امداد

  د) شیر مادر

  تهیه و توزیع پمفلت های آموزشی ترویج و مزایای شیر مادر و تهیه پلاكارد اهمیت شیر مادر و نصب آن و تهیه خودكار با شعار گرامیداشتی هفته سلامت و توزیع در مراكز

  پایش بیمارستان امید و امدادی

-  برگزاری كلاس های آموزشی اهمیت شیر مادر ونحوه صحیح شیردهی جهت رابطین بهداشتی

-         انجام 2418 مورد مشاهده شیردهی مادران

ه) كودكان

- اجرای برنامه كودك سالم از مرداد ماه

- برگزاری دوره باز آموزی مانا جهت بهورزان به مدت 1 روز
- برگزاری كارگاه آموزشی كودك سالم جهت كاردانان وبهورزان

عملكرد واحد تغذیه و مدارس

1-  اجرای برنامه آموزشی در مورد تغذیه بزرگسالان و بیماریهای ناشی از سوتغذیه جهت پزشكان و پرسنل بهداشتی در مركز و مدارس

2-  اجرای برنامه آهن یاری در مدارس راهنمائی و دبیرستان برای 5836 نفر با توزیع 100000 عدد قرص آهن

3-  توزیع كتابچه های آموزشی برای مدیران و معلمان و دبیران زیست شناسی درمدارس به تعداد 41عدد

4- اجرای طرح شیر و تغدیه رایگان و آموزش نحوه نگهداری و مزایای استفاده از آن

5- اجرای طرح مداخله باغچه خانگی با هماهنگی اداره كشاورزی به صورت تشكیل كلاسهای آموزشی با همكاری 50 نفراززنان رابط روستائی

  6- اجرای طرح باغچه خانگی در روستاهای یوسف آبادو خیرآباد به منظور طرح مداخله تغذیه

7- تشكیل كلاسهای آموزشی برای آموزشیاران نهضت سوادآموزی و پزشكان و پرسنل بهداشتی در مورد تغذیه، تغذیه سالمندان،روغن هاو نحوه استفاده از آنها

8- ارسال مقاله برای نشریات محلی در رابطه با اختلالات ناشی از ید ، چاقی ، روغن ها و نحوه استفاده از آنها9- اجرای طرح پایش ید در مدارس وامكان عرضه موادغذائی

10- اجرا و تقویت برنامه آهنیاری در زنان باردار،كودكان زیر دو سال طبق پروتكل كشوری و برنامه مكملهای مربوطه

11- بازدید از مدارس تحت پوشش

  12- همكاری در زمینه نحوه پخت مواد غذائی در رستورانها و اماكن عمومی و تشكیل كلاسهای آموزشی

13- اجرای برنامه های آموزشی تغذیه تكمیلی عملی نحوه پخت مواد غذای در روستاها سرخه دیزج و قره بلاغ جهت مادران دارای كودك زیر دو سال
14-اجرای طرح فلوراید تراپی دانش آموزان مقطع ابتدائی به تعداد 12047 نفر
15- شركت در جلسات شورای آموزش وپرورش شهرستان ابهر ، سلطانیه و بیان مشكلات

16- اجرای برنامه های آموزشی وسخنرانی در مدارس در مناسبتهای مختلف ( هفته سلامت ، روز جهانی ایدز و

17- بازدید ونظارت بر عملكرد پرسنل بهداشتی در سطح مراكز وارائه پسخوراند

  18- انجام سنجش دانش آموزان پایه اول به تعداد12391نفروتكمیل شناسنامه سلامت

19- انجام معاینات غربالگری6500نفر ازدانش آموزان وارجاع 130نفراز موارد به پزشكان متخصص

20- انجام واكسیناسیون3882نفر از دانش آموزان پایه اول متوسطه

21- ورود اطلاعات مدارس به برنامه و جمع آوری آمار مربوطه ( 27709نفر

22- انجام معاینات دانش آموزان پایه اول راهنمائی به تعداد2947نفروتكمیل فرم مراقبتهای بهداشتی

23- بازدید بهداشت محیط از مدارس و هماهنگی رفع نواقصات 120مورد

  24- برگزاری جلسات آموزشی در مورد تغذیه در سنیین مدرسه،بلوغ دختران،‌پدیكلوزیس،بهداشت روان،ایدز

25- اجرای طرح پدیكلوزیس در مدارس

26- ارائه كمك هزینه عینك به دانش آموزان بی بضاعت (15مورد

27- تهیه پمفلت و جزوات آموزشی و توزیع وتكثیر پمفلت به تعداد 5000 نسخه در مورد تغذیه دانش آموزان ، بلوغ و ...

فصل دوم : فعالیتها

عملكرد واحد بهداشت محیط ابهر

. بهداشت آب و فاضلاب

1-  انجام تست كلرسنجی آب آشامیدنی

2-  نمونه برداری و انجام آزمایش باكتریولوژی آب

3 - انجام آزمایش شیمیایی آب

4 - كنترل آب آشامیدنی روستا های دارای لوله كشی آب

5 -كنترل آب آشامیدنی روستا های فاقد لوله كشی آب

6 - كنترل كیفی آب آشامیدنی شبكه های لوله كشی شهری

7- بررسی تعداد خانوارهایی كه به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند و توزیع كلر قطره ای

8- رسیدگی و گزارش وضعیت بیماریهای منتقله از آب آشامیدنی

9- بهسازی منابع آب روستاها با همكاری آبفار و بخشداریها

  . ب هداشت مواد غذایی :

1 - بازدید اماكن و مراكز غیر مشمول قانون اصلاح ماده 13 و رسیدگی به وضعیت بهداشتی آنان

2- بازدید اماكن و مراكز مشمول قانون اصلاح ماده 13 و رسیدگی به وضعیت بهداشتی آنان

3- صدور كارت بهداشتی و برخورد جدی با متخلفین بهداشتی و معرفی آنان به شورای حل اختلاف وتعزیرات حكومتی مطابق با قانون اصلاح ماده 13

4- معدوم نمودن مواد غذایی تاریخ گذشته ، بدون تاریخ و مشخصات مطابق با قانون اصلاح ماده 13

5- ارتقاء وضعیت بهسازی و بهداشتی اماكن مشمول و غیر مشمول

6- نمونه برداری از مواد غذایی مشكوك و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه

7- بازدید از اماكن بین راهی و رسیدگی به وضعیت بهداشتی آنان

8- نمونه برداری از مواد غذایی مشكوك و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه

9- اجرای برنامه های ضربتی بازدید از مراكز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماكن عمومی درساعات غیر اداری و ر وزهای تعطیل

10- انجام بازدیدهای مشترك با تعزیرات حكومتی و تعزیرات آرد و نان جهت ارتقاء شاخصها در اماكن خاص و برخورد قاطع با متخلفین بهداشتی

  . زباله، فضولات دامی و فاضلاب :

  1. بازدید از روستا هایی كه دارای سیستم دفع بهداشتی زباله هستند

  2. بازدید از روستا هایی كه فاقد سیستم دفع بهداشتی زباله هستند و رسیدگی به مشكلات آنان

  3. بازدید از روستا هایی كه فضولات دامی خود را بصورت بهداشتی جمع آوری می كنند وتشویق خانوارهای نمونه آنان

  4. بازدید از روستا هایی كه فضولات دامی خود را بصورت بهداشتی جمع آوری نمی كنند و رسیدگی به مشكلات آنان و معرفی متخلفین به شورای حل اختلاف

  5. رسیدگی به شكایات در مورد فضولات دامی و فاضلاب و زباله های روستایی و معرفی متخلف به شورای حل اختلاف

  6. بازدید از خانوار های روستایی و پیگیری مسائل غیر بهداشتی از جمله مستراح ها و تحویل مصالح( كاسه توالت ، سیمان ، لوله و...

  7. جمع آوری، انتقال و دفع بهداشتی زباله های عفونی شهرستان

  8. بهداشتی نمودن دفع فاضلاب انسانی در كلیه روستاها و برخورد با متخلفین

  9. بهسازی دفع فاضلاب بیمارستان امدادی

  10. اجرای برنا مه های آموزشی با برنامه ریزی قبلی جهت همكاران ستادی و مراكز در خصوص موضوعات مختلف بهداشت محیط

  11. اجرای برنا مه های آموزشی بهداشتی جهت متصدیان مراكز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماكن عمومی و مسئولین منابع آب

  12. جلوگیری از عرضه مواد دخانی علی الخصوص قلیان در اماكن عمومی و برخورد با متخلفین

  13. سم پاشی اماكن عمومی و منطقه ای كه درگیربیماریهای واگیر دار مانند وبا و... هستند

  14. بازدید از بهداشت محیط مدارس شهرستان

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

برچسب ها : سازمان انتقال خون , شبكه بهداشت و درمان , بهداشت مواد غذایی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر