امروز: پنجشنبه 25 مهر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

گزارش كارآموزی شرکت توزیع نیروی برق

گزارش كارآموزی شرکت توزیع نیروی برق دسته: برق
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 287 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 65

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در تاریخ 111372 با101 مگاوات پیک بار و136259 مشترک عملا از شرکت برق منطقه ای زنجان منفک گردیده و در حال حاضر دارای 16شهر ، 16 بخش و46 دهستان می باشد که در سال85 با3376 مگاوات پیک بار 253342 مشترک وتعداد 4844 پست هوایی وزمینی با قدرتی حدود 872 مگا ولت امپر وبا 6591 کیلومتر طول شبکه 20 کیلو ولت هوایی و زمینی وبا 4444

قیمت فایل فقط 18,700 تومان

خرید

فهرست

عنوان                                                                                                                صفحه

تاریخچه تاسیس شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان                         1

فرایند عمل در سیستم حسابداری شرکت برق استان زنجان                                2

پارامترهای مهم در طراحی پست ها و انتخاب تجهیزات                                    4

هماهنگی عایقی                                                                                               6

شین و شینه بندی                                                                                               7

فواصل زمین كردن نقطه نوترال و سیستم زمین                                                  9

هدف از ایجاد یك سیستم زمین                                                                       10

بررسی ولتاژهای مجازی برای ایمنی در پست                                                   11

برقگیر                                                                                                              13

ترانسفورماتور                                                                                                   15

ترانسفورماتور ولتاژ                                                                                           18

رله های جهت دار برای خطاهای زمین                                                             22

سیستم حفاظتی خطای عملكرد كلید                                                                 25

حفاظت ترانسفورماتور                                                                                      27

اعتبار                                                                                                                34

تهیه وتصویب بودجه                                                                                        35

اجرای بودجه                                                                                                   37

حسابداری انبار                                                                              38

نوع محاسبه قیمت كالاها                                                                                  43

پیش بینی موجودی                                                                                           44

دفتر داری                                                                                                         49

حسابداری تاسیسات                                                                                         50

حساب تاسیسات برق مشغول به کار101                                                            53

برکناری تاسیسات                                                                                             54

تاریخچه تاسیسشرکت توزیع نیرویبرق استان زنجان :

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در تاریخ 1/1/1372 با101 مگاوات پیک بار و136259 مشترک عملا از شرکت برق منطقه ای زنجان منفک گردیده و در حال حاضر دارای 16شهر ، 16 بخش و46 دهستان می باشد که در سال85 با3/376 مگاوات پیک بار 253342 مشترک وتعداد 4844 پست هوایی وزمینی با قدرتی حدود 872 مگا ولت امپر وبا 6591 کیلومتر طول شبکه 20 کیلو ولت هوایی و زمینی وبا 4444 کیلومتر طول شبکه فشار ضعیف هوایی وزمینی و904روستای برقدار خود ادامه می دهد

وضعیت تامین برق شهرستان زنجان :

اولین نیروگاه زنجان درسال1320 توسط بخش خصوصی شرکت سهامی برق خمسه با یک دستگاه دیزل ژنراتور 115 اسب بخار اغاز بکار نمودو به تدریج 4 دستگاه دیگر با قدرتهای  90  ، 575 ،  630  ،  1200  اسب بخار به نیروگاه اضافه ومورد بهره برداری قرار گرفت وبالاخره در سال 1348 تاسیسات فوق تحویل برق تهران شده وبه شبکه سراسری وصل گردید . در حال حاضرشهرستان زنجان دارای 1718 پست هوایی وزمینی با قدرت حدود 374 مگاولت امپروحدود1722 کیلومتر طول شبکه KV20  هوایی وزمینی و1704 کیلومتر طول شبکه ضعیف هوایی وزمینی ، شهرستان ماهنشان دارای 404 پست هوایی وزمینی با قدرتی حدود 37 مگا ولت امپر وحدود 796 کیلومتر طول شبکه KV20 هوایی و زمینی و404 کیلومتر طول شبکه ضعیف هوایی و زمینی ، شهرستان طارم دارای 386 پست هوایی وزمینی با قدرتی حدود 37 مگاولت امپر و حدود 464کیلومتر طول شبکه KV20 هوایی وزمینی و261 کیلومتر طول شبکه ضعیف هوایی وزمینی وشهرستان ایجرود دارای 201 پست هوایی وزمینی با قدرتی حدود 24 مگا ولت امپر وحدود 458 کیلومتر طول شبکه KV20  هوایی وزمینی و225 کیلومتر طول شبکه ضعیف هوایی وزمینی می باشد .

فرایند عمل در سیستم حسابداری شرکت برق استان زنجان :

بودجه شرکت برنامه مالی شرکت است که برای یک سال مالی تهیه وحاوی پیش بینی اقلام درامد وسایرمنابع تامین اعتبار وبراورد هزینه ها برای انجامفعالیت ها ، اجرای طرح ها وعملیاتی است که منجر به حصول هدفهای شرکت می شود .

سال مالی از اول فروردین ماه هر سال شروع ودراخراسفند ماه همان سال پایان می یابد به استثنای سال اول که از تاریخ تشکیل شرکت شروع ودراخراسفندهمان سال خاتمه می یابد .

درامد شرکتها وسایر منابع تامین اعتبار شرکت عبارت است از کلیه وجوه دریافتی مشروحه زیرکه دربودجه شرکت تحت عنوان درامدهاوسایرمنابع منظورمی گردد :

الف) وجوه دریافتی بابت توزیع یا فروش برق

ب) وجوه دریافتی بابت نگهداری شبکه روشنائی معابر یا ابونمان برای نگهداری

تاسیسات برق ( از مشترکین )

ج) وجوه دریافتی از مشترکین بابت حق انشعاب برق وهزینه های نیرورسانی وهزینه مشارکت ( نسبت به سهم بخش توزیع )

د) وجوه دریافتی از سایر منابع

ه) وجوه حاصله از سرمایه گذاری یا مشارکت در سایر شرکتها

و) وجوه حاصله از انجام خدمات فنی برق  ( عیب یابی  - تعمیرات و...)

4- هزینه های شرکت عبارت است از پرداختهایی که به صورت قطعی به ذینفع درقبال کار ، خرید وتعهد ویا به عنوان کمک وهر عنوان دیگری که دربودجه شرکت منظور شده است صورت می گیرد وبه طور کلی هزینه ها را می توان به 2دسته تقسیم کرد:

الف ) هزینه های جاری

ب) هزینه های سرمایه ای

شاید بتوان مساله تشخیص وتفکیک هزینه های سرمایه ای و جاری را از مهمترین مسائل حسابداری شناخت زیرادراین زمینه قاعده وضابطه روشنی نیست.

در شرکتهای توزیع نیروی برق طبق ایین نامه مالی داخلی خود هزینه ها را به 5

بخش تقسیم نموده اند :

الف) هزینه های خرید

ب) هزینه های توزیع وفروش انرژی

ج ) هزینه های عمومی واداری

چ)هزینه های سرمایه گذاری وتوسعه

ح) هزینه هایی که در اداره نیروگاه های دیزل وگازی محلی یا شبکه های توزیع

بر حسب قرارداد های منعقده انجام می شود .

عبارت است از تعیین وانتخاب کالا وخدمات وسایر پرداختها که تحصیل یا انجام انها برای نیل به هدف های شرکت ضروری است.

پارامترهای مهم در طراحی پست ها و انتخاب تجهیزات:

در طراحی پستها باید پارامترهای مختلفی را در نظر گرفت.چند پارامتر مهم در زیر آمده است.

الف:شرایط محیط:این عوامل نقش مهمی در طراحی ها دارند و عمدتاً عبارتند از:

1.درجه حرارت حداكثر محیط:بطور كلی تحت تأثیر دو درجه حرارت می باشد:

الف:محیط       

ب:گرمای حاصل از تحت ولتاژ قرار گرفتن و این دو مقدار باید ثابت باشند.

2.درجه حرارت حداقل:دستگاه باید بتواند در كمترین درجه حرارت محیط كار كند.

3.ارتفاع از سطح دریا:با افزایش ارتفاع چگالی هوا كم شده و مقدار ولتاژ شكست هوا برای یك فاصله مشخص كمتر می شود.

4.مقدار یخ:دستگاهها باید مقاومت مكانیكی در مقابل یخ های زمستان را داشته باشند.

5.سرعت باد:سرعت باد در محل یك پست باید در طراحی تجهیزات و اتصالات مورد توجه قرار گیرد.

6.زلزله:وسایل باید با توجه به اطلاعات در مورد زلزله طراحی شوند و تهیه گردند.

7.مقدار آلودگی هوا:شامل گرد و غبار و املاح موجود در هواست،كه برای تعیین سطح ایزولاسیون مورد توجه قرار می گیرد.

8.تعداد صاعقه

ب:اطلاعات الكتریكی مبنا:

1.ولتاژ الكتریكی مبنا: (ولتاژ نامی) و ولتاژ حداكثر كار:

ولتاژ نامی یكی از مشخصه های فنی یك دستگاه و اصلی ترین مشخصه یك پست بوده و ولتاژ نامی عبارتست از ولتاژ دائمی كار یك پست می باشد و به عوامل فنی مختلفی بستگی دارد.

ولتاژ حداكثر كار عبارتست از : حداكثر ولتاژ نامی كه امكان بوجود آمدن آن در شرایط عادی وجود داشته باشد.

2.جریان نامی:

عبارتست از جریانی كه از یك دستگاه در حالت كار عادی آن عبور می كند.

3.جریان اتصال كوتاه:تعیین جریان اتصال كوتاه در یك پست جهت طراحی آن و انتخاب تجهیزات بسیار مهم است.باید توجه داشت كه سطح اتصال كوتاه در یك پست با توجه به تغییرات و با توسعه شبكه تغییر می نماید.و دارای دو اثر حرارتی و اثرات نیروی حاصل ناشی از عبور جریان اتصال كوتاه می باشد.

4.فركانس:مقدار استاندارد فركانس 50 و 60 هرتز می باشد كه در ایران 50 هرتز است.

5.سیستم اتصال فازها:تولید و انتقال انرژی در شبكه بصورت سه فاز انجام می گیرد و پست های فشار قوی نیز بصورت سه فاز ساخته می شوند جهت سهولت تشخیص فازها از یكدیگر آنها كد گذاری می شوند.

6.سطح ایزولاسیون یا سطح عایقی تجهیزات:

مقدار قدرت تحمل اضافه ولتاژهای دائم و موقتی و زودگذر توسط تجهیزات را سطح عایقی یا سطح ایزولاسیون می گویند.

هماهنگی عایقی:

شامل انتخاب قدرت عایقی برای تجهیزات سیستم است كه بتواند در مقابل اضافه ولتاژهای شبكه مقاومت كند، كه مقدار تحمل را سطح عایقی یا Bil گیوند و هرچه از نظر سطح عایقی پایین تر باشد مقرون به صرفه تر هستند.اصولاً دو روش برای تعیین سطح عایقی بكار برده می شوند.

1.روش قراردادی                                 2.روش آماری

كه هر كدام دارای روشهای فنی خاص خود می باشند.

دو نوع سطح عایقی موجود می باشد:1.خارجی                        2.داخلی

اضافه ولتاژهای بوجود آمده در شبكه معمولاً به سه دسته تقسیم می شوند:

1.بر اثر فركانس:كه سه حالت دارد:

1.اثر فرانتی                   2.پدیدة رزونانس                      3.اتصالی فاز به زمین

2.ناشی از كلید زنی:در تمام حالات عملكرد كلید بوجود می آید و 2 تا 4 برار ولتاژ نامی می باشد.

3.ناشی از رعد و برق

در هماهنگی عایقی اضافه ولتاژهای فوق اصولاً به علت اینكه آنها تعیین كنندة رنج برقگیرها و همچنین سطوح وسایل حفاظتی هستند در نظر گرفته می شوند.

جهت تأمین سطوح عایقی و انتخاب برقگیر برای هر رنج و هر اندازة ولتاژ خاص استانداردهایی وجود دارد كه از آنها جهت طراحی استفاده می گردد كه این استانداردها به عوامل مختلفی بستگی دارد.البته ارتفاع نیز سهم مهمی در تعیین سطح عایقی دارد.

شین و شینه بندی:

شینه بندی عبارتست از چگونگی ارتباط الكتریكی فیلدهای مختلف كه دارای یك سطح ولتاژند.مثلاً تمام ترانسفورماتورها و هادی های موجود در پست تبدیل كه دارای ولتاژ مساوی هستند توسط یك هادی بهم وصل می شوند كه این هادی را شین گویند.در روی این شین انرژی مولدها و یا مبدلها و یا هر دو بهم می پیوندند و از روی آن بطور مستقیم و یا پس از تبدیل به مصرف كننده ها و یا نقاط دیگر هدایت می شوند در واقع شین عبارتست از وسیلة جمع و پخش انرژی در واحد زمان.

لزوم شینه بندی:

هر شینه بندی ممكن است دارای چندین فیدر ورودی و خروجی متصل به آن باشد فیدرها خود دارای وسایل الكتریكی مثل C.B,PT,CT و غیره می باشند.ارتباط این فیدرها بدون وجود یك سیستم گسترده نمی تواند انجام شود.با توجه به شرایط،خواسته ها و پارامترها شینه بندی های مختلفی می تواند وجود داشته باشد.

انواع شینه بندی:

1.ساده:ساده ترین و ارزانترین نوع شینه بندی می باشد ولی تعمیرات،توسعه و گسترش در آن مشكلاتی بوجود می آورد.جهت سهولت می توان آن را بصورت V شكل نیز طراحی كرد.

2.شینه بندی ساده با باسبار انتقالی

3.شبنه بندی دوبا سبار

4.شینه بندی با سبار دوبل با باسبار كمكی

5.شینه بندی چند باسبار

6.شینه بندی چند باسبار شین كمكی

7.شینه بندی H شكل یا حلقوی

8.شینه بندی كلیدی

9.شینه بندی دو كلیدی

كه هر كدام دارای معایب و مزایایی می باشند كه بهترین نوع آنها 8 و 9 می باشد.

فواصل زمین كردن نقطه نوترال و سیستم زمین

فواصل اساسی در پستها:

چگونگی قرار گرفتن تجهیزات و هادی ها در پست و فواصل موجود و مناسب بین آنها و بین زمین و تجهیزات موضوع بحث فواصل اساسی است كه به 5 نوع تقسیم می شوند:

1.Earth Clearance (E.C) كه فاصله بین قسمت های برقدار با اسكلت زمین و یا خود زمین است.

2.Phase Clearance (P.C) فاصله بین قسمت های برقدار با یكدیگر

3.Isclating Distance (ID) فاصله بین كنتاگتهای یك سكسیونر و یا كلید قدرت در زمان باز بودن.

4.Safety Clearance(S.C) فاصله بین قسمت های برقدار و محیط كار.

5.Grand Clearance(G.C) فاصله بین پایین ترین نقطه فلزی هر ایزولاتور و سطح زمین.

كه تعیین این فواصل با توجه به مشخصات پست و شرایط و استانداردها امكان پذیر است.

زمین كردن نقطه نوترال به دلایل زیر قابل توجه است:

1.برای حفاظت فاز به زمین

2.شدت جریان اتصال كوتاه فاز به زمین

3.ولتاژ فازهای سالم در زمان اتصال به زمین

انواع زمین كردن نقطه نوترال:

1.سیستم با نوترال ایزوله

2.با استفاده از سلف پرسون

3.از طریق مقاومت

4.زمین كردن مستقیم

5.از طریق راكتانس

6.از طریق ترانسفورماتور زمین.

طراحی سیستم زمین

هدف از ایجاد یك سیستم زمین:

1.در حالت نرمال تمام قسمت های غیر باردار دستگاهها از طریق هادیهایی متصل به سیستم زمین در ولتاژ مطلق زمین كه صفر یا نزدیك صفر می باشد قرار گیرند.

2.كارگران در تمام مواقع در شرایط پتانسیل مطلق زمین قرار گیرند.

برای حصول شرایط فوق می بایستی سطح پتانسیل الكتریكی در سطح زیر و اطراف یك پست حتی المقدور یكنواخت و نزدیك به پتانسیل صفر و یا ولتاژ مطلق زمین باشد.

عمل زمین به دو طریق صورت می گیرد:

1.زمین كردن نوترال دستگاهها

2.زمین كردن بدنة اجزاء هادی غیر باردار.

بررسی ولتاژهای مجازی برای ایمنی در پست

1.ولتاژ گام یا قدم: Step Voltage

ولتاژهای خطرناك بصورت زیر هستند:

كه از عبور جریان در مسیر بسته دو پای شخص و زمین ناشی می شود.

2.ولتاژ تماس:Toueh Voltage

ولتاژ تماس معمولاً در اثر تماس دست یا ناحیه فوقانی بدن به قسمت فلزی تجهیزات كه در هنگام اتصالی و یا خرابی ایزولاسیون باردار می باشند.

3.ولتاژ انتقالی:Transfer Voltage

این ولتاژ حالت خاصی از حد ولتاژ تماسی مجاز می باشد و در حالتی تعریف می شود كه دستگاه اتصالی شود در این حالت ممكن است ولتاژ تماس حاصل تا حد ولتاژ كل ناشی از اتصال كوتاه برسد.

6.ولتاژ خانه Mesh Voltage:

به ولتاژ بین مركز یك خانه با نقطه اتصال زمین نزدیكترین دستگاه اطلاق می گردد.

مراحل طراحی:

1.مطالعة مشخصات خاك و تعیین مقدار P:

خاك خشك دارای قابلیت هدایت الكتریكی خیلی كم است اما با افزایش رطوبت و املاح هدایت آن فزونی می یابد.

2.تعیین زمان تشخیص و رفع خطا و مساحت تحت پوشش پست.

3.ماكزیمم جریان اتصال

این كمیت تعیین كننده مقطع هادی های شبكه،افزایش پتانسیل شبكه و غیره می باشد.

6.گزینش هادی های زمین و تعیین سطح مقطع آن

با توجه به شرایط زیر تعیین می گردد.

1.تحمل تنش حرارتی بطوری كه هادی ذوب نشود.

2.داشتن مقاومت مكانیكی كافی در برابر تنش مكانیكی ناشی از جریان اتصال زمین.

3.سطح مقطع كافی برای داشتن مقاومت لازم در مدت طولانی در برابر خوردگی در مناطقی كه مشخصات خوردگی دارند.

4.داشتن هدایت كافی بطوری كه پتانسیل زمین در همه نقاط از حد مجاز تجاوز نكند.

برقگیر:

یكی از روشهای حفاظت شبكه های قدرت،ترانسفورماتورها و سایر تجهیزات الكتریكی،در مقابل اضافه ولتاژهای ناشی از سویچینگ و رعد و برق و… استفاده از وسایل حفاظتی می باشد.

وظیفه این وسایل محدود كردن و كنترل اضافه ولتاژهای فوق و هدایت و انحراف آن به زمین است بنابراین در این صورت می توان سطح عایقی تجهیزات را تا حد مناسبی پایین آورد كه از نظر اقتصادی و بهره برداری خیلی مهم است.

یك وسیلة حفاظتی باید مشخصه های زیر را داشته باشد:

1.در ولتاژ نامی شبكه هیچ عكس العملی از خود نشان ندهد.

2.در اضافه ولتاژهای بوجود آمده سریعاً از خود عكس العمل نشان داده و آن را به زمین هدایت كند.

3.ظرفیت عبور موج جریان با دامنه زیاد و با مدت زمان معینی را داشته باشد.

4.بعد از هر تخلیه الكتریكی،عبور قدرت در فركانس معمولی ادامه نداشته باشد.

5.از نظر اقتصادی و هزینه های تعمیر و نگهداری و نصب مقرون به صرفه باشد.

برقگیر:

وسایل حفاظتی كاملی كه در شبكه های قدرت جهت كنترل اضافه ولتاژها مورد استفاده قرار می گیرد برقگیرها می باشند.یك برقگیر تشكیل شده از:  پوشینگ پرسلین كه در داخل آن یك سری فاصلة هوایی بطور سری با دیسكهایی از جنس Silicon قرار گرفته اند.برقگیرهای فوق بنام Value Type موسومند و بدین گونه عمل می كنند كه در ولتاژ نامی شبكه هیچ گونه شكست الكتریكی در فواصل هوایی بوجود نیامده و همچنین مقاومت المانهای غیر خطی خیلی بالاست.لذا برقگیر هیچ عكس العملی از خود نشان نمی دهد.ولی در زمان بوقوع پیوستن اضافه ولتاژهای معین در شبكه فواصل هوایی موجود در برقگیر اتصالی شده و همچنین مقاومت المانهای غیر خطی شدیداً كاهش می یابد و موج جریان به زمین تخلیه می شود تا زمانی كه اضافه ولتاژ كنترل شود.برقگیر فوق دارای معایب و محدودیت هایی می باشند مثلاً وجود فواصل هوایی در طول برقگیر باعث عدم توزیع یكنواخت ولتاژ می شود.می توان برای رفع عیب آن مقاومت های غیر خطی را بطور موازی با فواصل هوایی بكار برد.ظرفیت جذب انرژی این نوع برقگیرها محدود می باشد.

قیمت فایل فقط 18,700 تومان

خرید

برچسب ها : برقگیر , اداره برق , شرکت توزیع نیروی برق

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر